Soutěž o focení ZDARMA

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.


1. Podmínky účasti
1.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").
1.2. Podmínkou účasti v soutěži jsou vždy specifikovány na facebookovém profilu
1.3. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.
1.4. Vyhlašovatel do 3 dnů od vyhlášení bude kontaktovat výherce a domluví si s nim datum čerpání výhry. Výhru je možné čerpat nejpozději do 31.12.2022.


2. Cena pro výherce
2.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na facebookovém profilu
2.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby
2.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.